Bootstrap Image Preview
Bootstrap Image Preview
Bootstrap Image Preview

 

برنامه متخصصین کلینیک ویژه به شرح زیر می باشد . برنامه پزشکان متخصص زنان و زایمان را هم میتوانید از لینک قرار داده شده دانلود کنید .

برنامه حضور دکتر ابراهیمی و دکتر آشنا متغییر میباشد .

 

 

 

 

 

 

نشانی: سبزوار - جنب بیمارستان واسعی

شماره تماس: 44011554