پیوندها


 

ارتباط باما

آدرس : سبزوار -خیابان اسدآبادی- کوچه جنب بیمارستان حشمتیه - روبروی درب شرقی بیمارستان  - هسته گزینش

صندوق پستی : 107

  • تلفن مدیر هسته:  44242101 - 051
  • نمابر: 44242103 - 051
  • تلفن واحد برادران: 44242103 - 44242105 - 051
  • تلفن واحد خواهران: 44242106 - 051

آدرس پست الکترونیکی :  S.sabzevar@behdasht.gov.ir