شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦
تقويم آموزشی

((تقویم دانشگاهی نیمسال اول 97-96  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار))

 

کلیه دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد ملزم به رعایت نکات ذیل می باشند.

مورد 1: انتخاب واحد دانشجویان از طریق اینترنت درتاریخ های اعلام شده ذیل الزامی می باشد.

مورد2: تاریخ های اعلام شده حضوری فقط جهت رفع اشکالات احتمالي انتخاب واحد ( فقط جهت دانشجویانی که نامه شورا دارند) می باشد.

مورد3: در صورت عدم انجام انتخاب واحد در زمان مقرر به صورت اينترنتي ازدانشجو انتخاب واحد به عمل نخواهد آمد.

مورد4: چنانچه در زمان انتخاب واحد اينترنتي به مشكل آموزشي برخورد نموديد مي توانيد درساعت اداري(13-8) با آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمائید.

 

مورد 5 : پس از انتخاب واحد از طریق اینترنت حتماً تأییدیه انتخاب واحد خود را پرینت بگیرید.

 

شروع کلاسها     96/6/25

}تاریخ انتخاب واحد اینترنتی{کلیه دانشجویان محترم می توانند از تاریخ  96/6/11  لغایت 96/6/24   بصورت تمام وقت و

 با استفاده از سایت www.Medsab.ac.ir بصورت اینترنتی انتخاب واحد نمایند.

 

 

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان مهمان وانتقال به تفكيك رشته

تاریخ رفع اشکالات انتخاب واحد بصورت حضوری( فقط جهت دانشجویانی که نامه شورا دارند)

گروه

روز

تاریخ

ساعت

علوم آزمایشگاهی

شنبه

96/6/19

13 8

اتاق عمل

یکشنبه

96/6/20

13 8

فوریت های پزشکی

دو شنبه

96/6/21

13 8

هوشبری

سه شنبه

96/6/22

13 8

پرتوشناسی

چهارشنبه

96/6/23

13 8

 

شروع کلاسها: 96/6/25                           پایان کلاسها:    96/10/21

حذف واضافه (اینترنتی) : 96/7/10  لغایت 96/7/12

حذف اضطراری: 96/9/25  لغایت96/9/26               امتحانات : 96/10/23   لغایت  96/11/9

 

 

زمان حذف واضافه( بصورت حضوری فقط جهت دانشجویانی که نامه شورا دارند)

گروه

روز

تاریخ

ساعت

علوم آزمایشگاهی

یکشنبه

96/7/10

13 8

اتاق عمل

دو شنبه

96/7/11

13 8

فوریت های پزشکی

سه شنبه

96/7/12

13 8

هوشبری

چهارشنبه

96/7/12

13 8

پرتوشناسی

چهارشنبه

96/7/12

13 8

 

 

(شروع کارآموزی مطابق برنامه اعلام شده توسط مدیران محترم گروهها)

 

  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir