يکشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٧
منو اصلی

نام و نام خانوادگی سمت  
دکتر رامین برابادی پزشک و مسئول مرکز  
دکتر گلدیس ناصر پزشک  
آقای حسن مومنی مسئول امور عمومی مرکز  
الهام دانایی مامای روستایی

اقای اسماعیل باغجری   بهداشت مبارزه با بیماریها  
 اقای داوود خلیلی  بهداشت محیط  
خانم فاطمه علی خوانی   بهداشت خانواده  
خانم بیدخوری مامای شهری  

امتیازدهی
لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه