يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦
معرفی دانشکده

به نام آن که جان را فکرت آموخت

شناسنامه دانشكده پيراپزشكي

 

در پي بستر سازي مناسب وبه لطف پروردگار و نگرش عدالت محور دولت خدمت گزار طي  رأی صادره در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاهها در مورخه 1387/02/07 با ارتقاء دانشکده علوم پزشکی سبزوار به دانشگاه و  تاسيس دانشكده پيراپزشكي موافقت شده و بر این اساس دانشکده پیراپزشکی با سه رشته ذیل رسماً شکل گرفت:

رشته اتاق عمل: كارداني

 هوشبري: كارداني

 فوريت هاي پزشكي: كارداني 

 

تفكيك دانشكده و وظايف از همان بدو تاسيس در دستور كار قرار گرفت  و تلاشهای مستمر مسئولین منجر به ارتقاء دانشکده در زمینه های ذیل گردید:

 

الف _رشته ها:

1- کارشناسی پیوسته اتاق عمل، کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل از سال 1392

2-کارشناسی پیوسته هوشبری، کارشناسی ناپیوسته هوشبری از سال1393

3-کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی، کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی از مهر 1389

4-کاردانی بدون آزمون  علوم آزمایشگاهی از بهمن 1394

5- کاردانی فوریت های پزشکی، کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی از 1395

 

 کارکنان:

  • خانم ثریا مهرآبادی
  • خانم خیرالنساء محمدآبادی

 

 

  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir