يکشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٧
گروه پرستاری

 

 

موسی ­الرضا تدین ­فر        سوابق آموزشی ،پژوهشی و اجرایی                                         

زهرا استاجی                 سوابق آموزشی ،پژوهشی و آموزشی

دکتر مصطفی راد  (مدیر پژوهش)     سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی 

 

طاهره  توفیقیان (مدیر گروه پرستاری)              سوابق آموزشی،پژوهشی و اجرائی

 

مهدی جعفرزاده فخاری       سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرائی

حسن خلیلی                 سوابق آموزشی،پژوهشی و اجرائی

محسن کوشان               سوابق آموزشی ،پژوهشی و اجرایی   

مژگان انصاری                 سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرائی

 

دکتر عبدالقادر عصاررودی        سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرائی

زهرا  پارسائی                 سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی

     

محمد­رضا قاسمی          سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرائی

محمد قلی زاده                 سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرائی

اکرم قنبری مقدم               سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرائی


  مهدی جمالی نیک                       سوابق آموزشی ،پژوهشی و اجرائی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir