• پاکسازی تفرجگاه ها و قهوه خانه ها از قلیان

  • واحد انتشارت

  • برگزاری جلسه هم اندیشی کارگاه دو روزه مدیریت بحران جهت مدیران ادارات شهرستانهای تابعه دانشگاه
    .

  • پایش و ارزشیابی مسئول مراقبت و درمان بیماران HIV/AIDS اداره ایدز مرکز مدیریت بیماریها وزارت بهداشت ازمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
    .

  • برگزاری نمایشگاه کتاب
    نمایشگاه کتاب پزشکی، پیرا پزشکی و رشته های وابسته در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.