1. جمع بندي نظرسنجي از ارباب رجوع در پايان هر سه ماه و ارسال آن به معاونت محترم توسعه


2. افرادي كه بيشترين رضايت مندي را داشته باشند اسامي آنها به مديريت بيمارستان اعلام و مورد تشويق قرار ميگيرند


3. درخواست هاي ارباب رجوع در جلسات ماهانه بررسي و با توجه به امكانات موجود اصلاحات صورت ميگيرد


4. برگزاري دوره آموزش مقابله با خشم توسط روانشناس بيمارستان سركار خانم پورمحتشم جهت كاهش تنش بين بيماران-همراهيان بيماران و پرسنل


5. حضور نيروي انتظامي در شيفت هاي عصر و شب در ايام غير تعطيل و صبح و عصر و شب در ايام تعطيل جهت نظم دهي و سرويس دهي سريعتر به بيماران


6. برگزاري كارگاه مستند سازي فرآيندها جهت ارتقاء فرآيندها و افزايش خدمات رساني به بيماران


7. خريداري و نصب برد طرح تكريم ارباب رجوع در ورودي بخش


8. فرآيندهايي كه بيشتر با ارباب رجوع سروكار دارند در برد طرح تكريم نصب شد


9. تدوين و جمع آوري فرآيندهاي بيمارستاني و برنامه ريزي براي ارتقاء آنها


10. ثبت فرآيند ها در سايت پورتال مردم


11. افزايش صندوق هاي طرح تكريم از 5 عدد به 15 عدد در تمامي بخشها و ورودي ها و نگهباني


12. نصب شرح وظايف تمامي پرسنل در محل كار آنها-نام متصدي-محدوده مسئوليت و روند انجام كار


13. نصب فرآيندها به صورت نمودار جهت كاهش زمان خدمات رساني به بيماران


14. تدوين فرمت جديد برگه هاي طرح تكريم ارباب رجوع


15. تكميل و به روز رساني سايت طرح تكريم


16. تدوين دفترچه راهنماي مراجعين


17. خط كشي راهنماي مراجعين


18. نصب تابلو درمانگاه و برد جديد براي اطلاع رساني حضور متخصصين در درمانگاه


19. نوشتن شماره تلفن هاي داخلي بيمارستان روي درب هر اتاق و نگهباني ورودي بخش


20. راه اندازي طرح آموزش به بيمار جهت اطلاع رساني دقيق تر حين و پس از درمان


21. راه اندازي فروش تعرفه اينترنتي


22. راه اندازي سيستم رسيدگي به شكايات بصورت sms


23. اسكان براي همراهيان بيماران تصادفي بخصوص در ايام نوروز


24. رايزني با مديريت هاي هتل ها – مهمانسراها و....جهت قايل شدن تسهيلات به همراهيان بيماران تصادفي بستري


25. قرار دادن اتاق پرو در بخش ها جهت تعويض لباس بيماران


26. تهيه موكت و جانماز و سنگ تيمم جهت در بخشها جهت اداي فريضه نماز براي بيماراني كه قادر به رفتن به نمازخانه نيستند


27. برگزاري كارگاه آموزش احكام براي پرسنل و بيماران حول محورهاي تيمم-نجاسات و احكام احتضار


28. نصب منشور اخلاقي سازمان و منشور حقوق بيمار در داخل بخشها و ورودي بيمارستان


29. لوله كشي سماور و آب جوش به داخل محوطه بيمارستان جهت دسترسي هميشگي بيماران و همراهيان به آب جوش


30. برگزاري كارگاههاي آموزشي حاكميت باليني حول محور طرح تكريم و منشور حقوق بيمار


31. تفكيك سرويسهاي بهداشتي بخش ها به مردانه و زنانه جهت راحتي بيماران


32. توزيع كتابچه راهنماي بيماران همراه با كارت همراه


33. كاهش هزينه كارت همراه از 1500 تومان به 500 تومان جهت رفاه حال همراهيان بيمار


34. تكميل تابلو راهنماي بخشها


35. پيگيري احداث بوفه در محوطه بيمارستان


36. خريداري صندلي براي همراهيان بيماران


37. خريداري دستگاه خوشبو كننده هوا


38. تعويض لوله هاي فلزي قديمي آب گرم و شوفاژ جهت كاهش صدا و ارتقاء سطح بهداشت


39. انعكاس نظرات بيمارستان به ارباب رجوع از طريق sms

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب