اهداف و برنامه هاكتابخانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار داراي اهداف زير مي باشد:

اهداف بلند مدت

 

 • کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه
 • تمركز منايع اطلاعاتي و ايجاد تسهيلات دسترسي به آنها
 • تهیه و گسترش منابع الکترونیکی
 • ارائه خدمات به جامعه پزشکی کشور
 • گسترش کتابخانه و ایجاد کتابخانه های دانشکده ای
 • ارتفاء كمي و كيفي خدمات كتابخانه اي و اطلاع رساني پزشكي در كتابخانه هاي مراكز درماني- آموزشي تابعه دانشگاه
 • نصب نسخه های جدید نرم افزار جامع كتابخانه و ويرايش آن به منظور استانداردسازی خدمات کتابخانه ای
 • وجین دوره ای و بروز نمودن کتاب های موجود در کتابخانه ها
 • گسترش کمی و کیفی پايگاه هاي الکترونیکی جديد در حوزه های پزشكي و پیراپزشکی

اهداف کوتاه مدت

 • به روز رسانی مجموعه براساس نیاز مجموعه
 • افزایش منابع تخصصی بر اساس گرایش و تخصص دانشجویان و اعضای هیئت علمی
 • پاستفاده از نیروی متخصص کتابدار در مجموعه کتابخانه مرکزی و اقماری
 • برگزاری کارگاه های آموزشی جهت تقویت نیروهای کتابدار
 • برگزاری دوره های آموزشی جهت اعضای هیئت علمی و دانشجویان
 • سهولت دسترسی به منابع
 • برقراری استفاده اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از منابع و کتابخانه دیجیتالی