دندانپزشکان

متخصصین دندانپزشک:

1- خانم دکتر محبت کاویان: متخصص ترمیمی و زیبایی

2- خانم دکتر بهاره جوشن: متخصص عصب کشی ریشه دندان

3- خانم دکتر سارا باروتی: متخصص ارتودنسی

4- آقای دکتر حسین عصارزاده: متخصص ترمیمی و زیبایی

5-خانم دکتر سمیه شوریده یزدی: متخصص ترمیمی و زیبایی

6-خانم دکترزهرا باغانی: متخصص جراح لثه و ایمپلنت

7-آقای دکتر ایمان شیرین بک : متخصص جراح فک وصورت

8- خانم دکتر سمیرا بصیر شبستری: متخصص تشخیص بیماری های دهان و دندان

9- آقای دکترعزیزاله مرادی طلب : متخصص پروتز

مسئول فنی این واحد سرکار خانم دکتر محبت کاویان می باشند که تمام مواد و وسایل مربوطه به این واحد توسط ایشان تأیید می گردد.