کمیته های مرکزآموزشی پژوهشی ودرمانی امدادشهیددکتربهشتی سبزوار

درالگوی اعتباربخشی

دبیرخانه کمیته های بیمارستانی

1393

*************************

کمیته ها محور فعالیت بیمارستان میباشند

کمیته ها بازوی مشورتی رئیس و مدیر بیمارستان هستند

کمیته ها اتاق فکر یک بیمارستان هستند

کمیته ها یازتاب فعالیتهای بیمارستان به شمار میروند

کلیات ساختار کمیته های بیمارستانی

کميته هاي بيمارستاني ارکان اصلي برنامه ريزي و هدايت مجموعه و نمونه بارز مديريت مشارکتي در اتخاذ تصميمات مهم و اصولي براي حل مشکلات و ارتقاء کمي و کيفي خدمات به مردم مي باشد.1-_اهم وظایف کمیته بهبود کیفیت(هر 2 ماه یکبار)

 

-هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان

 

-تدوین فهرست اولویتها و شاخص های بهبود کیفیت بیمارستان

 

-بازنگری و تحلیل داده های حاصل از پایش نتایج اجرای فرایندها و تدبیر اقدامات اصلاحی

 

-پایش و ارزشیابی برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

 

-نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی

-تدوین مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در سطح بیمارستان 

2- اهم وظایف کمیته دارو تجهیزات تغذیه(هر 3 ماه یکبار)

-تدوین فر مولاری بیمارستانی و به روز رسانی آن

-تدوین فهرستی از داروهای خود به خود متوقف شونده

-تدوین خط مشی های مصرف صحیح داروهای مهم و شایع

-تنظیم و ارزشیابی خط مشی در استفاده صحیح از داروها

-تدوین خط مشی ها و روش هایی برای کاهش اشتباهات تجویز داروها و عوارض جانبی ناخواسته

-تدوین لیست داروهای ضروری که باید در داروخانه یا هر یک از بخش های بیمارستان موجود باشد

-تهیه فهرستی از داروهای پرخطر یا داروهای با احتمال خطر

 

-تهیه فرآیندی برای داروهایی که جزو فرمولاری نیستند.

 

 

3-_اهم وظایف کمیته اخلاق پزشکی(هر ماه یکبار)

-اجرای استانداردهای حقوق گیرندگان خدمت

-اجرای آیین نامه انطباق

-فراهم نمودن تسهیلات احکام شرعی و احیای فریضه نماز

-اعتلای سطح اخلاق اسلامی و انسانی در سطح کارکنان

-ارائه رهیافت های لازم در زمینه استفاده مطلوب از یافته ها و امکانات تشخیصی درمانی منطبق بر موازین شرع مقدس

-هماهنگی فعالیت کانون مذهبی بیمارستان در برگزاری مناسبتهای اسلامی و ترویج شعائر اسلامی

 

-پیاده سازی نظام کارآمد رسیدگی به شکایات و ارزیابی رضایت گیرندگان خدمت

 

4- اهم وظایف کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات(هرماه یکبار)

 

-اجرای استانداردهای مدارک پزشکی در اعتبار بخشی

-اجرای استانداردهای فناوری اطلاعات در اعتبار بخشی

-تایید فرم بیمارستانی طراحی شده و پایش نظام بایگانی منطبق بر ظوابط در مدارک پزشکی

-پایش اجرای نظام پرونده نویسی صحیح و علمی در دسترس بودن گزارشات منظم ماهیانه از عملکرد بیمارستان

 

5- اهم وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار(هر ماه یکبار)

اجرای استانداردهای ایمنی، آتش نشانی و بهداشت حرفه ای

-تدوین برنامه آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت

-اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار دربیمارستان

-نظارت بر بهداشت پرتوها در بیمارستان

-تهیه و تنظیم شناسنامه شغلی و انجام معاینات سلامت

-تصویب مداخلات جهت کاهش عوامل زیان آور

 

6- اهم وظایف کمیته بهداشت محیط(هر ماه یکبار)

-اجر ای دستور العمل های بهداشت محیط در اعتبار بخشی

-نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان

-نظارت بر بهداشت فردی و نظافت کارکنان

-نظارت بر نحوه جدا سازی و دفع بهداشتی زباله ها

-آموزش بهداشت و آموزش نحوه دفع بهداشتی زباله ها به پرستاران و پرسنل و کارکنان

-انجام واکسیانسیون های ضروری برای کلیه پرسنل

-نظارت بر اجرای دقیق مقررات مربوط به نگهداری ، شستشو ، ذخیره سازی و توزیع صحیح و بهداشتی پارچه ، ملحفه ، البسه ، گان ، شان و...

-نظارت بر تفکیک اشیاء پارچه ای عفونی از غیر عفونی

-نظارت بر نحوه استفاده صحیح و به مقدار مجاز از مواد مجاز ضد عفونی کننده و شوینده توسط پرسنل مربوط و ارائه آموزشهای لازم به ایشان

 

 

 

7-_اهم وظایف کمیته کنترل عفونت(هر ماه یکبار)

-اجر ای دستور العمل های کنترل عفونت در اعتبار بخشی

-به روز رسانی و مرور منظم خط مشی ها و روشهای کنترل عفونت

-جمع آوری منظم و تحلیل داده ها ی نظام مراقبت عفونت های کسب شده از بیمارستان و اثر بخشی برنامه

-نظارت بر انتقال نتایج اطلاعات عفونت های بیمارستان

-گزارش بیماریهای واگیر و غیر واگیر و موارد جدید به سازمان مرتبط

-پایش و کنترل انجام صحیح ضد عفونی محیطهای بیمارستانی و روش های صحیح استرلیزاسیون در بیمارستان

-نظارت و پیگیری نحوه مراقبتهای پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی

 

8- اهم وظایف کمیته مرگ ومیرونسوج (هرماه یکبار)

-بررسی منظم همه موارد مرگ و میر( به ویژه موارد مرگ و میر و غیر منتظره )

-بررسی دوره ای عوارض

-پیگیری موارد قانونی و همکاری با پزشکی قانونی

-اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض مرگ و میر در بیمارستان

-بررسی علل مرگ و میر در بیمارستان

-برگزاری کنفرانس های مرتبط

-گزارش تمام بیماری ها در صورت نیاز ( با توجه به مقررات وزارت بهداشت )

-گزارش نمونه های بیوپسی و اتوپسی و نکروپسی

 

9- اهم وظایف کمیته بحران وبلایا(هرماه یکبار)

-بررسی و تعیین بحران و بلایای محتمل در منطقه

-تدوین و برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلایا

-تدوین برنامه فراخوانی اعضای تیم پاسخ اضطراری و جانشین های تعیین شده

-نظارت بر انجام وظایف مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران

-نظارت بر برگزاری مانورهای فرضی ، مانور آتش نشانی و تخلیه

 

10- اهم وظایف کمیته طب انتقال خون(هرماه یکبار)

-اجرای دستور العمل های طب انتقال خون در اعتبار بخشی

-بررسی عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده های خونی در بیمارستان

-تصویب و اجرای مداخلات کاهش دهنده عوارض انتقال خون

-ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان در زمینه طب انتقال خون


همفکری ، هم اندیشی ، هم دلی و پیشنهادات و انتقادات در کمیته ها انجام میشود.

 

سخن آخر:

کمیته های بیمارستانی جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی ، سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای

بیمارستانی و ایجاد زمینه مشارکت فعال همه پرسنل ، در توالی زمانی مشخص با اعضاء ، آئین نامه و شرح وظایف مشخص تشکیل می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب