اهداف

اهداف واحد تکنولوژی آموزشی

ü     انجام نیاز سنجی جهت تعیین اولویت های تولید محتوای آموزشی الکترونیکی در دانشگاه

ü     تهيه و توليد محتوای آموزشی بر اساس نیاز سنجی

ü     طراحي و تولید مواد آموزشي از قبيل پمفلت، پوستر، مجله و ....

ü     ایجاد سامانه آموزش مجازی در دانشگاه

ü     کمک به اعضای هیئت علمی جهت تهیه و تولید محتوای آموزشی چندرسانه ای

ü     توانمند سازی و هدایت دانشجویان مستعد جهت تولید محصولات آموزشی

ü     انتشار و به اشتراک‌‌ گذاري دانش توليد شده در زمينه تکنولوژي آموزشي

ü     تعامل با دانشگاه های موفق در زمینه تهیه محتوای الکترونیکی آموزشی

ü     تدوین آیین نامه و هدایت تولید محتوای آموزشی به سمت پژوهشهای کاربردی در آموزش علوم پزشکی