دوشنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٧
منو اصلی


  چاپ        ارسال به دوست

برگزاری اولین جلسه داوطلبان متخصص سلامت و ادارات شهرستان خوشاب

برگزاری اولین جلسه داوطلبان متخصص سلامت و ادارات شهرستان خوشاب

برگزاری اولین جلسه داوطلبان  متخصص سلامت و ادارات شهرستان  خوشاب

عنایت  به  پیگری سرپرست محترم شبکه  مبنی بر  اهمیت برنامه داوطلبان سلامت و مشارکت های مردمی و برون سازمانی  و   کمک از سرمایه های انسانی و توان اداری  دیگر سازمانهای در گیر در حوزه سلامت  اولین جلسه داوطلبان متخصص سلامت و داوطلبان ادارات در شبکه بهداشت  و درمان خوشاب برگزار شد

سلطانی مسئول برنامه رابطین سلامت در این خصوص اظهار داشتند  با توجه به  جلسه هم اندیشی با حضور سرپرست محترم  شبکه آقای دکتر روکی و هماهنگی به عمل آمده با مسئول برنامه داوطلبان متخصص معاونت بهداشتی  سرکار خانم استاجی ، استارت برنامه   در اوایل سال 93 زده شد و  عضو گیری رابطین متخصص و ادارات  شهرستان انجام  شد که اولین جلسه آن در تاریخ 1393/3/27 با  دعوت از  داوطلب متخصص و ادارات که سعی بر آن شده بود از تمام ادارات سطح شهرستان عضو گیری صورت پذیرد تشکیل شد که در جلسه اول سیاست ها و چارچوب های کلی  برنامه تشریح و  دستورالعمل برنامه   برای اعضا قرائت شد  و مقرر شد جلسه  به صورت ماهانه در شبکه بهداشت برگزار گردد .

همچنین مشخص شد کلیه داوطلبان گزارش مختصری از فعالیتهای سازمانهای مربوطه که در راستای سلامت انجام شده ارائه نمایند .