مدیر پژوهش:  دکتر بهاره امین (سوابق آموزشی، علمی، اجرایی)

مدرک تحصیلی: دكتراي تخصصي (PhD) داروسازي  

مرتبه علمی: استادیار   

پست الکترونیک: amin.bahareh@gmail.com

آدرس: سبزوار، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، بلوک B

تلفن تماس: 05144018368