چهارشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٩
شرح وظایف کارورزی دانشجویان

 

 

شرح وظایف کارورزان در بخش های مختلف آزمایشگاه

 

آشنايي مقدماتي، پذيرش و نمونه گيري

1-ایمنی و بهداشت در ازمایشگاه ( دستورالعمل های ایمنی ، نحوه نظافت و ضد عفونی کردن کف و سطوح ، وسایل شیشه ای ، مدیریت صحیح پسماندها ، ارزیابی صحت عملکرد فور ، اتوکلاو )

2-فرآیند قبل از انجام آزمایش (دستورالعمل های نمونه گیری و پذیرش)

3-فرایند انجام آزمایش (دستورالعمل های انجام آزمایش و ...)

4- فرایند پس ازانجام آزمایش (گزارش نتایج آزمایشات بیماران و ...)

5- آگاهی از تست هایی که نیاز به ناشتایی دارند و حجم مورد نیاز نمونه و نوع نمونه مورد استفاده در بخش هاي مختلف

6-شناسایی و رسیدگی به خطاها و موارد عدم انطباق

7-مدت زمان نگهداری و نحوه انتقال نمونه های ازمایش

 

میکروب شناسی

1-روش صحیح کشت ادرار، کشت مدفوع، کشت دستگاه تناسلی، کشت خون، کشت زخم، کشت CSF ، کشت مایعات مانند پلور، آسيت  و ... (استفاده صحیح و مناسب از محیط های کشت مورد نیاز)

2- رنگ آمیزی های مختلف در بخش میکروب شناسی مانند گرم ، بلود متیلن ، اسید فاست و کنترل کیفی آنها

3- استفاده از مواد و معرف ها ، آنتی سرم ها و دیسک های تشخیصی مناسب

4- محیط های کشت عمومی و اختصاصی (طرز تهیه، کنترل کیفی و نگهداری)

5- روش های صحیح نمونه گیری ، جمع اوری و انتقال این نمونه ها به بخش میکروب شناسی و نيزنحوه نگهداری مناسب نمونه ها

6- آزمایش تعیین حساسیت میکروبی (آنتی بیوگرام) ، کنترل کیفی (نيم مك فارلند،نوع دیسک های آنتی بیوگرام به کار رفته جهت باکتری های گرم منفی و گرم مثبت شرایط نگهداری و قطرهاله و ...)

7- کنترل کیفی تجهیزات بخش میکروب شناسی شامل لوپ ، هود، میکروسکوپ ، لامپ VU ، اتوکلاو،فور)

8- گزارش صحیح نتایج

 

بخش کامل ادرار

1-    میکروسکوبی ادرار شامل سلولها ، کریستال ، کست و ...

2- ماکروسکوپی شامل نوارهای ادراری و تست های تاییدی بيوشيمي

3-کنترل کیفی تجهیزات بخش کامل ادرار شامل رفرکتومتر و میکروسکوپ و سانتریفوژ

4-گزارش صحیح نتایج

 

قارچ شناسی و اگل شناسی

1-نمونه گیری صحیح قارچ ، لیشمن، مدفوع ، مالاریا ، بورلیا، گال و ...

2-روش های مختلف تشخیصی انگل در مدفوع مانند لام مستقیم ، فرمالین- اتر و ...

3-آزمايش خون مخفي در مدفوع

4- گزارش صحیح آزمایشات

 

بانک خون

1-انجام آزمایشات تعیین گروه خونی و کراس مچ به روش لوله ای (استاندارد)

2-SOP های مربوط به بانک خون شامل P.C، W.B ، PLT ، FFP و کرایو . ...

2-    کنترل کیفی تجهیزات در بانک خون شامل فریزر ، یخچال ، بن ماری

هماتولوژی

1-انجام ازمایش diff-HCt-CBC شمارش WBC- RBC  ، پلاکت به روش دستی، شمارش رتيكولوسيت، بررسی مرفولوژی NRBC – WBC – RBC  و پلاکت روش صحیح تهیه گستره خون محیطی و رنگ آمیزی ،- آشنايي با مفهوم ، محاسبه و كاربرد اندكس ها

3-    - انجام ازمایشات ,BT,CT,ESR , PTT , PT

4-    اساس کار ضد انعقادهای به کار رفته، موارد استفاده و نسبت های آن

5-    انجام ازمایش LE ، رتیکولوسیت،G6PD،كومبس مستقيم و غير مستقيم

5- کنترل کیفی در بخش هماتولوژی شامل دستگاه سل کانتر و سانتر يفيوژ میکروهماتوكريت میکروسکوپ بن ماری

6-دانستن چارت های کنترل کیفیت و تعریف خطاهاي مجاز درهماتولوژی

6-گزارش صحیح نتایج

 

بیوشیمی

1-انجام تست های بیوشیمی به روش دستی و مطالعه بروشورهای مربوطه هورمون شناسی

2- دانستن اساس کار دستگاههای مرتبط با بخش بيوشيمي از جمله.. اتوآنالیزر بیوشیمی ، اسپکتروفتومتر،الكتروليت اناليزورو فليم فتومتر ، ترازو، فتومتر ، ISE ، بلادگاز ، دستگاه آب مفطر گيري، الايزا ريدرو نيز کنترل کیفی و کاليبراسیون آنها

3- کنترل کیفی سمپلرها و پی پیت ها و لوازم شیشه ای در ازمایشگاه

4- آگاهی از تست هایی که نیاز به ناشتایی دارند و حجم مورد نیاز نمونه و نوع نمونه مورد استفاده در بخش بیوشیمی

5-دانستن چارت های کنترل کیفیت و تعریف خط مجاز در بخش بیوشیمی

6- گزارش صحیح نتایج

 

سرولوزی و ایمونولوژی

1-انجام آزمایشات رایت ، 2ME  و کومبس رایت ، ویدال ، ASO , RF , CRP ، اساس کار و کنترل کیفی

2-اساس کار و کنترل کیفی دستگاه الیزا

 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir