مدیر پژوهش:  دکتر امید غلامی

سوابق آموزشی، پژوهشی، اجرائی: رزومه فارسی- رزومه انگلیسی

مدرک تحصیلی: دكتراي تخصصي (PhD) داروسازي  

مرتبه علمی: استادیار   

پست الکترونیک: omid693@yahoo.com

آدرس: سبزوار، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، بلوک B

تلفن تماس: 05144011320