معرفی

از آنجاییکه يادگيري تعداد زيادي از مهارتهاي عملي و ارتباطي در كنار حيطه هاي دانشي و نظري يكي از ويژگي هاي ضروری آموزش پزشكي مي باشد، لذا مرکز آموزش مهارتهای بالینی این فرصت را برای دانشجویان به وجود می آورد که در محیطی ایمن، کاملاً آرام و بدون اضطراب، قبل از مواجهه با بیمار واقعی، تعداد زیادی از مهارت های عملی و ارتباطی را بیاموزند و با آمادگی بیشتر بر بالین بیمار حاضر شوند. همچنین فعالیت های این مرکز باعث افزایش مهارت دانشجویان با ایجاد شرایط مناسب و به ویژه به صورت کارگاهی می گردد.

 

درباره مرکز

مرکز مهارتهای بالینی با فراهم آوردن محیطی مناسب از پیش تعیین شده و هدفمند شرایط ایده آلی را جهت آموزش مهارتهای عملی به دانشجویان فراهم می سازند . این مرکز با ارائه آموزش آکادمیک انجام پروسیجرهای پزشکی برروی مانکن ها و مدل های آموزشی شرایطی را فراهم می سازد تا دانشجویان پیش از انجام پروسیجرها در بالین بیمار که نیازمند تبحر کافی از سوئی و خودباوری فردی از سوی دیگر است ، این اعمال را در محیطی از پیش تعریف شده و شرایط استاندارد فرا بگیرند که امکان تکرار در انجام مهارت را تا یادگیری کامل به آنها می دهد . همین امر باعث ارتقاء کیفیت آموزش این مهارت ها از سوئی و بالا بردن ضریب ایمنی بیماران واقعی از سوی دیگر می شود .

مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشگاه با هدف آموزش فراگیران رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی در حیطه مهارت های عملی، عاطفی و ارتباطی در خردادماه سال 81 تأسیس گردیده است. این مرکز به صورت مجزا و متمرکز در بیمارستان امداد سبزوار قراردارد.  مرکز مهارتهای بالینی دارای اتاق های مجزای  فوریت ها، زنان و زایمان، مهارتهای بالینی و  اتاق عمل می باشد.

رسالت مركز:

ما در اين مركز با اعتقاد به اصول ومبانی شرع مقدس، انسان را دارای شان و كرامت و غايت همه مراقبتهای سلامتی می دانيم. بنابراين بر آن هستيم كه با ايجاد يك محيط ايمن و شبيه سازی شده شرايط ارتقاء مهارت های بالينی، ارتباطی، تفكرانتقادی، كار گروهی، شيوه های ارزشيابی بالينی، ايجاد فرصت هايی برای يادگيری مستقل و مداوم و همچنين فراگيری علم همراه با عمل را برای نيروهای متخصصی كه رسالت مراقبت از انسان را به عهده دارند، به صورت همه جانبه و با تسلط كامل فراهم آوريم.