دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧
روان

مسئول بخش روان :رويا حجازيان

—راه اندازی واحد ECT در بخش روان

—تجهیز بخش به دستگاه بیهوشی و احیاء

 

جهت دانلود پمفلت های آموزشی اینجــــا کلیک کنید