منو اصلی
لینکهای مفید

 

 سید احمد احمدی نسب

معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار


نشانی : خيابان طالقاني روبروي حسنيه نجم

   تلفن دفتر معاونت : 
05144645520

      پست الکترونیکی:ahmadinasaba1@medsab.ac.ir     

 كدپستي :   9617684155