منو اصلی
لینکهای مفید


 

سرکار خانم دكتر فاطمه نوده

معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان سبزوار


نشانی : خيابان طالقاني روبروي حسنيه نجم

تلفن دفتر معاونت : 
05144645520

                       پست الکترونیکی:  nodehf1@medsab.ac.ir   

 كدپستي :   9617684155