ا- پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

2- محققين دانشگاه حكيم سبزواری

3- محققين دانشگاه خراسان شمالي

4- پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

5- محققين دانشگاه علوم پزشكي گناباد

6- پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي شاهرود