سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦
جراحي

مسئول بخش جراحي : سجاد مرادي

تجهیزات بخش شامل:

EKG

•ساکشن 

•ترالی اورژانس

•پالس اکسیمتری

•مانتیور

•دی سی شوک

•ونتیلاتور

•اسلیت

جهت دانلود  پمفلت های آموزشی اینــجا کلیک کنید