پنج شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧
کارآموزی

برنامه کار آموزی دانشجویان پرستاری نیمسال دوم 97-96

کارآموزی دانشجویان ترم 3 پرستاری اصول و فنون نیمسال دوم 96

 کارآموزی دانشجویان ترم 4 پرستاری نیمسال دوم 96

کارآموزی دانشجویان ترم 5 پرستاری نیمسال دوم 96

کارآموزی دانشجویان ترم 6 پرستاری نیمسال دوم 96

کارآموزی دانشجویان ترم 7 پرستاری نیمسال دوم 96

کارآموزی دانشجویان ترم 8 پرستاری نیمسال دوم 96

کارآموزی دانشجویان ترم 6 پرستاری زنان و زایمان نیمسال دوم 96

 

 برنامه کار آموزی دانشجویان مامایی نیمسال دوم97-96

برنامه کارآموزی اصول و فنون ترم 2 مامایی نیمسال دوم 96

برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 4 مامایی نیمسال دوم 96

برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 5 کاردانی مامایی نیمسال دوم 96

برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 6 مامایی نیمسال دوم 96 

برنامه کارآموزی 1 دانشجویان ترم 8 مامایی نیمسال دوم 96

برنامه کارآموزی 2 دانشجویان ترم 8 مامایی نیمسال دوم 96

 

                                       --------------------------------------------------------------------------------------------------

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir