اخبار دانشکده

 


 

تقویم
معرفی کارکنان

کارشناس مسئول آموزش دانشکده:   خانم معصومه  ریاحی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

شماره تماس:   44018372  - داخلی 8372

نمابر:

پست الکترونیکی:beyhagh2013@gmail.com

 

کارشناس آموزش دانشکده : خانم سحر سادات علوی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

شماره تماس: 44018372  - داخلی 8372

 

منو اصلی
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما