مقدمه

 

مقدمه :

نجات دانشگاه از انحراف، نجات کشور و ملت است.(امام خمینی رضوان الله تعالی علیه)

دانشگاهها به تحقیق مرکز تولید علم و دانش و یکی از ارکان موثر در حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم محسوب می شوند و اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل رشد و توسعه پایدار جامعه، پیروزی انقلاب، تثبیت نظام و دفاع از آن انکار ناپذیر است.

از این روی، توجه به مسائل فرهنگی دانشگاهها و صیانت از جایگاه و منزلت رفیع آنها همواره بعنوان یکی از محورهای اصلی در کلام امام (ره) و رهنمودهای مقام معضم رهبری (مدظله) مورد عنایت خاص بوده است. پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگه داشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با    بی نظمی ، هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوند که کمیته های انضباطی در راستای کمک به تحقق آن تشکیل می گردد.

شورای انضباطی دانشجویان در مجموعه مدیریت دانشگاه تنها مرجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به تخلفات و شکایات دانشجویی است که این نهاد حساس علاوه بر مسئولیت خویش در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی سعی دارد از هرگونه برخورد تحقیرآمیز حتی در مواردی که تخلف محرز گردیده است جلوگیری نماید.

با توجه به قداست علم و اخلاق و محیطهای آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو موظف است در طول زمان تحصیل در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه ، از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون و حیثیت دانشجو باشد، خودداری کند . هرگاه دانشجویی در مکانهایی بعنوان دانشجو فعالیت داشته باشد(محیط های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی درمانی، سفرهای دانشجویی، محل های کارآموزی ، خوابگاه و ...) مرتکب عملی شود که بر حسب قوانین و مقررات دانشگاهی و کشوری مستوجب کیفر باشد شورای انضباطی می تواند ضمن رسیدگی به تخلف در حیطه آیین نامه انضباطی ، مواردی را برای برخورد در حیطه کاری مراجع ذیصلاحیت به آنها نیز ارجاع دهد..

در این زمینه همکاری تنگاتنگ مسئولین و دانشجویان به عنوان رکن اصلی رسیدن به اهداف این شورا مورد درخواست و تاکید می باشد

لینک های مهم

سامانه ها