يکشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٦
فرآیندهای دریافتی در سال 92

1- کارآموزان ، سرمایه های ملی در جهت آموزش کارگران صنایع

2-.آسيب شناسي «آموزش باليني» رشته پرستاری در بخش مراقبت های ويژه و رشته مامایی در بلوک زایمان ازدیدگاه مربیان، پرسنل و دانشجویان

3-آموزش فارماكولوژي باليني و دارو درماني به دانشجويان پزشكي مقطع استاژري

4-نقش­ فاكتورهاي ­تاثيرگذار در آموزش­ نوين ­بافت ­شناسي­ با ديدگاه­ يادگيري ­هم ­افزايي ­و نقشه ­ي ­مفهومي ­مبتني بر گروه­هاي ­كوچك ­در دانشجويان مامايي

5-بررسي عوامل خطر مرتبط با دليريوم متعاقب عمل جراحي قلب باز

6-مهارت های زندگی برای زوج های جوان

7-تاثير تلفيق دانشجويان ترم هاي مختلف درگروه هاي كارآموزي دريادگيري مهارت ها در دانشجويان اتاق عمل و هوشبری

8- ارتقاء گزارش نویسی پرستاری در پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار در سال 1391

9-بهبود کیفیت اردوی جهادی سفیران سلامت

10- ارزیابی مهارت های قرآنی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

11-نوآوري در تدريس تغذيه كاربردي

12-اجراي برنامه فرهنگي ارزش گذاري و تأكيد بر آموزه هاي ديني و فرهنگي به منظورتعميق اعتقادات مذهبي و گسترش اخلاق اسلامي در دانشجويان

13-روش ها و تکنیک های جانشین حضور و غیاب دانشجویان در کلاس دروس تئوری

14- بررسی تأثیر آموزش بالینی بر اساس فرآیند پرستاری بر خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

15- آموزش فناوری های نوین پزشکی تولید ملی به دانشجویان پزشکی

16-ارتقا عملکرد استاد مشاور به وسیله تغییر روش ارزشیابی استادان مشاور

17-تهیه کتابچه راهنمای اعضا هیات علمی

18-فرآیند توانمندسازی نیروهای حق التدریس در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

19-شبیه سازی آزمایشات شیمی آب و فاضلاب وارائه آن بصورت الکترونیکی در کلاس و مقایسه آن با ارئه بصورت عملی در آزمایشگاه

20-ارزشیابی مهارتهای بالینی دانشجویان ترم 5 پرستاری به روش داپس 

21-آموزش سواد اطلاعاتی، نیاز امروز و فردای دانشجوی عصر اطلاعات

22-اجرای پروتکل های آموزش به بیمار در جهت استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستان واسعی سبزوار

23-بهبود کیفیت زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

24-تاثیر به کارگیری کمک مربی درمراحل آموزش و ارزشیابی درارتقاء یادگیری اصول فن دانشجویان مامایی در مرکز مهارت های آموزش بالینی

واحدها
گزارش عملکرد مرکز