شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
mail.medsab.ac.ir نقشه سایت تماس با ما ورود اعضا English
 

 


¤   رشته کارشناسی ارشد نا پیوسته آموزش بهداشت

¤   رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری داخلی جراحی

¤   رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبتهای ویژه

¤   رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندان

¤   رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیولوژی

¤   رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط

 

درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه