چهارشنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٧
mail.medsab.ac.ir نقشه سایت تماس با ما ورود اعضا English
 

 

کارشناسی پیوسته:

                             رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل

                              رشته کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

                               رشته کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

                               رشته کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

                               رشته کارشناسی پیوسته پرستاری

                                رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

                                رشته کارشناسی پیوسته مامایی

                                رشته کارشناسی پیوسته هوشبری

                                رشته کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

 

  

کارشناسی ناپیوسته:

                              رشته کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

                               رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

                              رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط

                              رشته كارشناسي ناپيوسته هوشبري

                              رشته كارشناسي ناپيوسته علوم آزمایشگاهی

                              رشته کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

 

 

درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه