چهارشنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٧
mail.medsab.ac.ir نقشه سایت تماس با ما ورود اعضا English
 

 

کارکنان آموزش دانشکده ها:

 

♦    کارشناس مسئول آموزش دانشکده بهداشت                                   خانم اعظم عمادی فر

                کارشناس آموزش دانشکده بهداشت                                   خانم ثنایی

 

♦    کارشناس مسئول آموزش دانشکده پیراپزشکی                                خانم ثریا مهرآبادی

                کارشناس آموزش دانشکده پیراپزشکی                                خانم خیرالنسا محمد آبادی


♦    کارشناس مسئول آموزش دانشکده پزشکی                                    خانم الهه بروغنی

                کارشناس آموزش دانشکده پزشکی                                    خانم محدثه مهری

                کارشناس آموزش دانشکده پزشکی                                    خانم قایینی

 

♦    کارشناس مسئول آموزش دانشکده پرستاری و مامایی                      خانم معصومه ریاحی

                کارشناس آموزش دانشکده پرستاری و مامایی                      خانم تاجور

 

♦    کارشناس مسئول آموزش دانشکده پرستاری جوین                           خانم کبری سردارآبادی

 


شرح وظایف کارشناس آموزش دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه