سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦
mail.medsab.ac.ir نقشه سایت تماس با ما ورود اعضا English
 

شماره: 

تاریخ:

 

((تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 94-93 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار))

 

کلیه دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد ملزم به رعایت نکات ذیل می باشند.

مورد 1: انتخاب واحد دانشجویان از طریق اینترنت درتاریخ های اعلام شده ذیل الزامی می باشد.

مورد2: تاریخ های اعلام شده حضوری فقط جهت رفع اشکالات احتمالي انتخاب واحد می باشد.

مورد3: در صورت عدم انجام انتخاب واحد در زمان مقرر به صورت اينترنتي ازدانشجو انتخاب واحد به عمل نخواهد آمد.

مورد4: چنانچه در زمان انتخاب واحد اينترنتي به مشكل آموزشي برخورد نموديد مي توانيد درساعت اداري(13-8) با آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمائید.

مورد 5 : پس از انتخاب واحد از طریق اینترنت حتماً تأییدیه انتخاب واحد خود را پرینت بگیرید.

 شروع کلاسها:     11/11/93                                    

(تاریخ انتخاب واحد اینترنتی)کلیه دانشجویان محترم می توانند از تاریخ4/11/93لغایت14/11/93بصورت تمام وقت و

 با استفاده از سایت www. Med sab. ac.ir بصورت اینترنتی انتخاب واحد نمایند.

 

 

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان مهمان وانتقال به تفكيك رشته

تاریخ رفع اشکالات انتخاب واحد بصورت حضوری( فقط جهت دانشجویانی که نامه شورا دارند)

گروه

روز

تاریخ

ساعت

ارشد بهداشت

ارشد داخلی وجراحی

هوشبری

--

شنبه

11/11/93

13 8

بهداشت حرفه ای

ارشد ویژه-ارشد سالمندان

فوریت های پزشکی

پزشکی

یکشنبه

12/11/93

13 8

بهداشت محیط

پرستاری

اتاق عمل

پروتز دندانی

دو شنبه

13/11/93

13 8

بهداشت عمومي

مامایی

علوم آزمایشگاهی

ارشد فیزیولوژی

سه شنبه

14/11/93

13 8

 

شروع کلاسها: 11/11/93                                    پایان کلاسها:  21/3/94

حذف واضافه(اینترنتی): 25/11/93 لغایت29/11/93

                               حذف اضطراری: 28/2/94 لغایت 29/2/94           امتحانات:  23/3/94  لغایت  4/4/94

زمان حذف واضافه( بصورت حضوری فقط جهت دانشجویانی که نامه شورا دارند)

گروه

روز

تاریخ

ساعت

ارشد بهداشت

ارشد داخلی وجراحی

هوشبری

--

شنبه

25/11/93

13 8

بهداشت حرفه ای

ارشد ویژه-ارشد سالمندان

فوریت های پزشکی

پزشکی

یکشنبه

26/11/93

13 8

بهداشت محیط

پرستاری

اتاق عمل

پروتز دندانی

دو شنبه

27/11/93

13 8

بهداشت عمومي

مامایی

علوم آزمایشگاهی

ارشد فیزیولوژی

سه شنبه

28/11/93

13 8

 (شروع کارآموزی مطابق برنامه اعلام شده توسط مدیران محترم گروهها)

مهندس رضا حکمت شعار

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

 رونوشت : 

-         ریاست محترم دانشگاه جهت استحضار                                                                                                                                             

-          معاونت محترم آموزشی جهت استحضار 

-          معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی جهت استحضار  و دستورات مقتضی

-          روسای محترم دانشکده(بهداشت -پرستاری ومامایی -پزشکی-پیراپزشکی)جهت استحضار  وهماهنگی با مدیران محترم گروه ها و مسئول اساتید مشاور دانشکده جهت حضور در زمانهای مقرر

-          مسئول محترم اداره امور آموزشی دانشکده هاجهت اطلاع و اقدام لازم

-          مسئول محترم اداره ثبت نام و پذیرش جهت اطلاع و اقدام لازم

-          مسئول محترم امور اداری جهت اطلاع و همكاري لازم

-          جناب آقای مهندس شجاع جهت اطلاع و  اقدام لازم

درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه