جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
mail.medsab.ac.ir نقشه سایت تماس با ما ورود اعضا English
 

 

 

 

   مسئول امور آموزشی دانشکده ها:                          خانم مریم داورزنی (کارشناس ارشد مدیریت آموزشی)

   کارشناس آموزشی دانشکده ها:                              خانم نرگس غنایی (کارشناس  مدیریت دولتی)

                 


                           

 

   شماره تماس:                                                          44446070-051

≥   نمابر:                                                                       44445648-051   

                                                    

 

 

شرح وظایف:

 

 

      - نظارت بر کلیه امور آمو زشی انجام شده توسط ادارات آموزش دانشکده ها                                          

- انجام هماهنگی لازم جهت امور آموزشی ادارات آموزش دانشکده ها

- تشکیل جلسات هماهنگی با ادارات آموزش دانشکده ها و ارسال صورتجلسات به آموزش کل

- نظارت بر تهیه آرایش دروس براساس ورودی  و رشته دانشجویان

- نظارت بر تهيه ليست  دروس ارائه شده در هر نيمسال وتابستان جهت كليه رشته ها

- نظارت و کنترل  معرفي دروس ارائه شده در هرنيمسال وتابستان در برنامه سما

- نظارت و هماهنگی بر اعلام دروس ارائه شده در هر نيمسال و تابستان جهت كليه رشته ها به مديران گروهها

- نظارت و کنترل  انجام انتخاب واحد جهت كليه دانشجويان جديدالورود

- نظارت بر معرفي به استاد دانشجويان

- نظارت بر انجام  حذف و اضافه

- نظارت بر انجام  حذف تك درس

- نظارت بر انتخاب واحد دانشجويان مهمان

- نظارت و کنترل معرفي دروس  جديد با اختصاص كد جديد در برنامه سما

- نظارت و شرکت در شورای آموزشی دانشکده ها

- نظارت برتنظيم برنامه كارآموزيها و كلاسي و ساعات درس و برقراري نظم در برگزاري كلاسها و كارآموزيها

- نظارت بر اعلام برنامه كلاسي به دانشجويان و اساتيد

- نظارت و هماهنگی در اعلام برنامه كارآموزي به اساتيد و دانشجويان و كليه مراكز درماني

- دریافت گزارش تشكيل كلاسهاي درسي و حضور و غياب اساتيد به طور كلي ( روزانه وماهانه)

- نظارت بر  صدور ليستهاي حضور و غياب جهت برگزاري كلاسها

- دریافت گزارش ساعت حضور اساتید مشاور

- نظارت و هماهنگی های لازم جهت استفاده از امکانات و دستگاههاي كمك آموزشي

- نظارت بر برنامه كلاسي پراتيك و سالن ورزش و سالن مولاژ

- دریافت گزارش كنترل تعداد جلسات تشكيل كلاس براساس تعدادواحد از آموزش کلاسی

- هماهنگی جهت تهيه ليست دانشجويان ممتاز رتبه اول تا سوم و دانشجويان فارغ التحصیل ممتاز رتبه اول تا سوم و اعلام به آموزش کل

- هماهنگی جهت معادلسازي واحدهاي دانشجويان تغيير رشته و ثبت آن

- هماهنگی جهت تهيه ليست دانشجويان مشروط و اقدامات لازم

- هماهنگی جهت تهيه گزارشات لازم و ارائه آن به مسئولين

- هماهنگی جهت تكميل فرمهاي مهمان و انتقال وتغيير رشته جهت دانشجويان متقاضي

- هماهنگی جهت ارسال فرمهاي مهمان و انتقال وتغيير رشته جهت دانشجويان متقاضي به شورای نقل وانتقالات

- نظارت و هماهنگی لازم جهت اجرایی شدن صورتجلسات شوراي آموزشي دانشگاه و انجام اقدامات لازم در مورد مصوبات آن

- نظارت و هماهنگی لازم جهت اجرایی شدن صورتجلسات كميسيون موارد خاص

- هماهنگی جهت توزيع و جمع آوري فرمهاي حق التدريس اساتيد و ارسال به آموزش کل

- هماهنگی جهت دریافت لیست واحدهای تدریس شده توسط اساتید از مدیران گروه در نیمسال و ارسال به آموزش کل (فرم شماره 11-12)

- هماهنگی جهت دریافت لیست واحدهای اساتید مشاور از مسئول اساتید مشاور در نیمسال و ارسال به آموزش کل (فرم شماره 13)

- نظارت وکنترل بر برنامه اساتيد مشاور

- هماهنگی جهت آماده نمودن و توزيع كارنامه كلي جهت اساتيد مشاور

 

درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه