• نخستین فستیوال ایده بازار فناوری سلامت
  فراخوان نخستین فستیوال ایده بازار فناوری سلامت

 • راه اندازی دستگاه فریزدرایر در مرکز رشد معاونت تحقیقات و فناوری

 • مقایسه دانشگاه ها از نظر ثبت اختراع
  مقایسه دانشگاه ها از نظر ثبت اختراع

 • قرارداد خدمات استقرار واحدهای فناور
  بستن قرارداد خدمات استقرار واحدهای فناور با دو شرکت فناور (نوین افزار دانش صدر-کیمیا صنعت سلامت)

 • اقلام و کالاهای مورد نیاز دانش بنیان
  اقلام و کالاهای مورد نیاز دانش بنیان