سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی

نام و نام خانوادگی :خانم دکتر مرضیه احمدی

سمت : رئیس شبکه بهداشت و درمان خوشاب

مدرک تحصیلی :دکتری

 

شرح وظایف سرپرست شبکه بهداشت و درمان:

v      مطالعه سياست شهرستاني و وزارت متبوع و حفظ آن در سطح شهرستان

v      ارتباط با فرمانداري و ادارات دولتي و شركت در شوراي اداري شهرستان              

v      ارتباط با مردم در جلب همكاري آنها با اكيپ هاي سيار بهداشتي و درماني وغيره

v      اقدام در تهيه بودجه هاي پيشنهادي شبكه شهرستان با همكاري واحد طرح و برنامه و بودجه استان

v      همكاري با واحد تشكيلات و روشها در جهت سازمان دادن وظائف كارمندان و بهبود روشهاي اداري

v      بررسي وضعيت بهداشتي شهرستان واجراي برنامه هاي مربوط از طريق مركز بهداشت استان

v      نظارت بر فعاليت هاي بخش خصوصي در حوزه دارو و درمان

v      نظارت بر امور اداري و مالي از قبيل كارگزيني ‏، دبيرخانه ،بايگاني خدمات و نگهداري اموال وانبار

v      نظارت بر فعاليت هاي كليه كاركنان شبكه و مراكز بهداشتي درماني و اورزانس 115 مربوطه

v      سرپرستي تهيه و انجام گزارشات و آمارهاي عادي و فوري و ارسال آنها به دانشگاه

v      مسئول حفظ وحراست از ساختمانهاي شبكه از نظر امنيتي ، سرقت ، آتش سوزي و غيره

v      تشكيل جلسات مختلف در طول سال با مسئولين واحد ها و كارشناسان و كاردانها جهت رفع مشكلات

v      همكاري با ادارات دولتي در تامين نيازمندي هاي بهداشتي و درماني آنها بالاخص بهداشت مدارس

انجام سایر امور مربوطه

 

لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه