يکشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٧
منو اصلی

 

نام نام خانوادگی : مهندس علیرضا  لندرانی

سمت : مسئول بهداشت حرفه ای

مدرک: کارشناس بهداشت حرفه ای و دانشجوی کارشناسی ارشد ایمنی و بهداشت محیط کار

تلفن :05145024688/89

تلفن:05145024688

سایت بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی وخدات بهداشتی درمانی سبزوار

<<  شبکه بهداشت ودرمان خوشاب   >>

شرح وظایف مسئول واحد بهداشت حرفه ای

 

 

v      احترام و پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

v      برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و انجام معاینات دوره ای در مشاغل سخت و زیان آور

v      آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارخانجات،معادن ،مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه

v      برنامه ریزی در زمینه توسعه ،تاسیس، تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار

v      اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل زیان آور محیط کار

v      آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی،تشکیلات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

v      نظارت در اجرای طرحهای بهداشت حرفه­ای

v      نظارت بر صدور اخطاریه هاو رسیدگی به شکایات واصله از واحدهای تولیدی

v      ارائه روشهای فنی و اجرایی در جهت پایش و کنترل فعالیتها و عوامل زیان آور موجود در محیطهای کاری

v      همکاری با سایر کارشناسان مسئول بهداشتی مراکزبهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرحهای بهداشتی

v      نظارت در اجرای طرحهای بهداشت حرفه­ای (ادغام، بقا، بهگر، سیلیکوزیس،کشاورزی،پسماندها، پرتوکاران)

v      آشنایی کامل با اصول مراقبتهای اولیه بهداشت  نظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای

v      برنامه ریزی،هماهنگی و پیگیری و  تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کاردر کارخانجات بالای 25نفر

 انجام سایر امور مربوطه ارجاعی

 

لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه