يکشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٦
رياست
تاريخچه بيمارستان
رسالت بيمارستان
چارت سازمانی
بيمارستان برادران شهيد مبينی
کميته ها
اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم رسيدگی به شکايات
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
نوبت دهی اينترنتی

روش های نوبت گیری از درمانگاه ها:

1.       شماره گیری با تلفن همراه-اپراتور همراه اول

*6040*44240020#

2.       از طریق اینترنت به نشانی

http://nobat.medsab.ac.ir

 

3.       از طریق تلفن گویا به شماره    41448