يکشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٦
رياست
تاريخچه بيمارستان
رسالت بيمارستان
چارت سازمانی
بيمارستان برادران شهيد مبينی
کميته ها
اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم رسيدگی به شکايات
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
تماس با ما

آدرس بیمارستان: سبزوار، خیابان کاشفی شمالی تلفن:5 -44238100

آدرس پست الکترونیکی: mobini.h@medsab.ac.ir