بخش سوانح وجراحي ارتوپدي

بخش ارتوپدي بيمارستان امداد شهيددكتر بهشتي سبزوار شامل 44 تخت و 6 اتاق مي باشد . اتاق ششم بعنوان اتاق ايزوله وشامل چهار تخت است . W.C و حمام مستقل دارد واتاق هاي يك الي 5 هر كدام شامل هشت تخت مي باشد . بيماران  به دو صورت الكتيو ( معرفي از مطب يا درمانگاه ) واورژانسي بستري مي شوند . شركت طرف قرارداد بيمارستان جهت تهيه وسايل ارتوپدي ( پروتزها – ست ها )"شركت طپش نگار شرق " با مديريت آقاي ديواندري است . تهيه پروتز يا ست و هزينه بيمارستان  جهت بيماران تصادفي يا واژگوني با معرفي از پاسگاه  ( داشتن كروكي ) رايگان مي باشد وانجام اعمال جراحي ارتوپدي در بيماران غير تصادفي منوط به تهيه پروتز توسط ارباب رجوع است وهزينه بيمارستان با ارائه بيمه يا معرفي جهت بيمه ايرانيان ونهايتا" هزينه آزاد  صورت مي گيرد 

  در بخش ارتوپدي امدادي درحال حاضر پنج متخصص ارتوپدي درحال فعاليت وخدمات رساني هستند كه گاها"رزيدنتهاي ارتوپدي به صورت طرحهاي 2 روزه از معاونت درمان به بخش ارتوپدي معرفي مي شوند

 در شيفت صبح 5 پرستار  ، 1 منشي جمعا"6 نفر در حال خدمت رساني مي باشند

 در شيفت عصر 3 نفر و شيفت شب نيز 3 نفرپرستار در بخش حضور دارند .

 نيروهاي خدماتي فعال در بخش تحت نظر شركت "شميم خاوران بيهق " مي باشند . در شيفت صبح 3 نفر ، شيفت عصر 2نفر و شيفت شب نيز 2 نفر ارائه خدمات مي كنند كه نيروي كمكي(22:00-16:00) نيز به آنها اضافه مي شود.

ميانگين متوسط اعمال جراحي ارتوپدي ماهيانه 407 مورد است . متوسط ميانگين تخت روز اشغال ماهيانه 1045 درماه مي باشد . ميانگين تخت روز كل 1219 در ماه است.

 ميانگين درصد اشغال تخت ماهيانه حدود 87% درصد است ميانگين بستري بيماران در بخش 333 نفر درماه است .

توجهات خاص در مورد  بخشهاي جراحي

توجه 1: تختهاي موجود در بخشهاي جراحي براي بيماران اورژانسي و الكتيو تقسيم شده است و در صورتي كه بيماران اورژانسي زياد باشند تختهايي كه براي بيماران الكتيو در نظر گرفته شده به بيماران اورژانسي اختصاص داده مي شود . بيماراني كه مي خواهند بصورت الكتيو تحت عمل  جراحي قرار بگيرند حتماً بايد از جراح خود معرفي نامه داشته باشند و جراح بر اساس نوبت عملي كه در اتاق عمل دارد به بيماران خود معرفي نامه بستري مي دهد . در صورتي كه تختهاي موجود در اين بخشها توسط بيماران اورژانسي اشغال شده باشد ،‌ بيماران الكتيو بستري نخواهند شد .

توجه 2 :در اين بخشها هر اتاق تلفن مجزاي همان اتاق را دارد كه شماره داخلي آن بر روي درب  درج شده است و همراهان بيمار مي توانند با تماس گرفتن با بيمارستان از اپراتور بخواهند تا تلفن مربوطه را به اتاق مورد نظرشان وصل كند .

توجه 3 :ملاقات از بيماران بخشهاي بيمارستان همه روزه از ساعت 14:30 تا 15:30 مي باشد .  

توجه 4 :كارت همراهي بيمار با نظر مسئول بخش معمولاً براي بيماران كهنسال و اطفال و بيماران بدحال از نظر پزشك و پرستار منظور مي گردد . اسامي همراهان بيمار در ساعت 12 ظهر توسط منشي بخش هر روز به تعرفه فروشي اطلاع داده مي شود . پس از دريافت اين كارت همراهان اجازه دارند از ساعت 13 به بعد به بخش مربوطه مراجعه كرده و در بالين بيمار خود بمانندو در اين مدت بيمارستان تغذيه همراه بيمار را تأمين مي كند .

ضمناً فقط همراهان اطفال مي توانند در شيفت صبح بر بالين بيمار خود بمانند .

 توجه 5 :در شيفت صبح هر اتاق پرستار و خدمه مخصوص خود را دارد كه كارهاي اين اتاقها توسط آنها انجام مي گيرد ولي در شيفت عصر و شب كه تعداد نيروها كمتر است توسط پرستاران همگن  ( بيماران خانم توسط  پرستارخانم و بيماران آقا توسط پرستاران آقا ) صورت مي گيرد .

 توجه 6 : ساعات توزيع صبحانه از ساعت 5:30 تا 6  صبح و نهار از ساعت 12 تا 13 و شام ازساعت 18 تا 18:30 مي باشد.

  

 

 

 

*******************************************************************

 
 
 

 

 

 

 

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب