بخش سوانح وجراحي مغز و اعصاب

بخش جراحي مغز و اعصاب در سال 1382 تاسيس شد.

بيماراني كه با مشكل مغز و اعصاب (ضربه سر،ديسك هاي گردن و كمر،تومورهاي مغزي)مراجعه مي كنند و گاها بايد تحت عمل قرار بگيرند در اين بخش بستري مي شوند. تعداد پرستاران شيفت صبح 5 نفر و عصر و شب 3نفر مي باشند. اين بخش داراي 5 اتاق و 28 تخت مي باشد.

پرستاران بخش زير نظر مسئول بخش بيمار را براي عمل طق دستورات پزشك آماده مي كنند.همچنين داراي 9 خدمه ميباشد كه 3نفر صبح و2نفر در شيفت عصر و شب ميباشد

پزشكاني كه از ابتدا در اين بخش حضور داشته اند به ترتيب زير ميباشد.

خانم دكتر شاهي-آقايان.دكتر نوبري-دكتر راعي -دكتر الله ديني-دكتر رضايي-دكتر دانش

دكتر صفايي-دكتر گمركي-دكتر تاج ديني

مراقبتهاي بعد از عمل نيز به عهده پرستاران اين بخش مي باشد . پزشكان مربوط به اين بخش جراحان مغز و اعصاب مي باشند

توجهات خاص در مورد  بخشهاي جراحي

توجه 1: تختهاي موجود در بخشهاي جراحي براي بيماران اورژانسي و الكتيو تقسيم شده است و در صورتي كه بيماران اورژانسي زياد باشند تختهايي كه براي بيماران الكتيو در نظر گرفته شده به بيماران اورژانسي اختصاص داده مي شود . بيماراني كه مي خواهند بصورت الكتيو تحت عمل جراحي قرار بگيرند حتماً بايد از جراح خود معرفي نامه داشته باشند و جراح بر اساس نوبت عملي كه در اتاق عمل دارد به بيماران خود معرفي نامه بستري مي دهد . در صورتي كه تختهاي موجود در اين بخشها توسط بيماران اورژانسي اشغال شده باشد ،‌ بيماران الكتيو بستري نخواهند شد .  

توجه 2 :در اين بخشها هر اتاق تلفن مجزاي همان اتاق را دارد كه شماره داخلي آن بر روي درب درج شده است و همراهان بيمار مي توانند با تماس گرفتن با بيمارستان از اپراتور بخواهند تا تلفن مربوطه را به اتاق مورد نظرشان وصل كند .

توجه 3 :ملاقات از بيماران بخشهاي بيمارستان همه روزه از ساعت 14:30 تا 15:30 مي باشد .

توجه 4 :كارت همراهي بيمار با نظر مسئول بخش معمولاً براي بيماران كهنسال و اطفال و بيماران بدحال از نظر پزشك و پرستار منظور مي گردد . اسامي همراهان بيمار در ساعت 12 ظهر توسط منشي بخش هر روز به تعرفه فروشي اطلاع داده مي شود . پس از دريافت اين كارت همراهان اجازه دارند از ساعت 13 به بعد به بخش مربوطه مراجعه كرده و در بالين بيمار خود بمانندو در اين مدت بيمارستان تغذيه همراه بيمار را تأمين مي كند .

ضمناً فقط همراهان اطفال مي توانند در شيفت صبح بر بالين بيمار خود بمانند .

توجه 5 :در شيفت صبح هر اتاق پرستار و خدمه مخصوص خود را دارد كه كارهاي اين اتاقها توسط آنها انجام مي گيرد ولي در شيفت عصر و شب كه تعداد نيروها كمتر است توسط پرستاران همگن ( بيماران خانم توسط پرستارخانم و بيماران آقا توسط پرستاران آقا ) صورت مي گيرد .

توجه 6 :

ساعات توزيع صبحانه از ساعت 5:30 تا 6 صبح و نهار از ساعت 12 تا 13 و شام از 18 تا 18:30 مي باشد .

*************************************************************************

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب