بخش سوانح وجراحي عمومي

 

اين بخش يكي از فعالترين وپركارترين بخش هاي بيمارستان مي باشد كه بيشترين ضريب اشغال تخت (حدودا"81% ) و بيشترين بستري و اعمال جراحي را دارا مي باشد به طوري كه بيماران بستري آن درماه بين 381 تا 441 نفر متغير مي باشد . و تعداد عمل هاي انجام شده بين 275 تا 329 نفر را به خود اختصاص مي دهد . شش ماهه اول سال بيشترين آمار بستري وعمل جراحي را دارا مي باشد .

اين بخش داراي چهار پزشك متخصص جراحي عمومي مي باشد كه يك نفر از آنها خانم وسه نفر ديگر آقا مي باشد . بيماراني كه دراين بخش بستري مي شوند شامل بيماران(شكم حاد ، تروماي شكم ، جراحي عمومي شامل فتق ، آپانديسيت ، هموروئيد ، عمل هاي پستان و كيسه صفرا و ... مي باشد ).

اين بخش داراي 7 اتاق و 46 تخت مي باشد . يكي از اين اتاق ها با 3 تخت به بيماران ايزوله اختصاص داده  شده است .

تعداد پرستاران اين بخش در شيفت صبح (6 نفر ) و عصروشب (3 نفر ) مي باشد.وخدمات صبح (3 نفر ) و عصر وشب ( 2 نفر ) مي باشد ، كه در شيفت عصر وشب يكنفر كمكي از ساعت( 16:00 تا 22:00 )به آنها اضافه مي شود . 

توجهات خاص در مورد  بخشهاي جراحي

 توجه 1: تختهاي موجود در بخشهاي جراحي براي بيماران اورژانسي و الكتيو تقسيم شده است و در صورتي كه بيماران اورژانسي زياد باشند تختهايي كه براي بيماران الكتيو در نظر گرفته شده به بيماران اورژانسي اختصاص داده مي شود . بيماراني كه مي خواهند بصورت الكتيو تحت عمل جراحي قرار بگيرند حتماً بايد از جراح خود معرفي نامه داشته باشند و جراح بر اساس نوبت عملي كه در اتاق عمل دارد به بيماران خود معرفي نامه بستري مي دهد . در صورتي كه تختهاي موجوددر اين بخشها توسط بيماران اورژانسي اشغال شده باشد ،‌ بيماران الكتيو بستري نخواهند شد .  

توجه 2 :در اين بخشها هر اتاق تلفن مجزاي همان اتاق را دارد كه شماره داخلي آن بر روي درب درج شده است و همراهان بيمار مي توانند با تماس گرفتن با بيمارستان از اپراتور بخواهند تا تلفن مربوطه را به اتاق مورد نظرشان وصل كند .

توجه 3 :ملاقات از بيماران بخشهاي بيمارستان همه روزه از ساعت 14:30 تا 15:30 مي باشد .  

توجه 4 :كارت همراهي بيمار با نظر مسئول بخش معمولاً براي بيماران كهنسال و اطفال و بيماران بدحال از نظر پزشك و پرستار منظور مي گردد . اسامي همراهان بيمار در ساعت 12 ظهر توسط منشي بخش هر روز به تعرفه فروشي اطلاع داده مي شود . پس از دريافت اين كارت همراهان اجازه دارند از ساعت 13 به بعد به بخش مربوطه مراجعه كرده و در بالين بيمار خود بمانندو در اين مدت بيمارستان تغذيه همراه بيمار را تأمين مي كند .ضمناً فقط همراهان اطفال مي توانند در شيفت صبح بر بالين بيمار خود بمانند  

توجه 5 :در شيفت صبح هر اتاق پرستار و خدمه مخصوص خود را دارد كه كارهاي اين اتاقها توسط آنها انجام مي گيرد ولي در شيفت عصر و شب كه تعداد نيروها كمتر است توسط پرستاران همگن ( بيماران خانم توسط پرستارخانم و بيماران آقا توسط پرستاران آقا ) صورت مي گيرد .

توجه 6 :

ساعات توزيع صبحانه از ساعت5:30 تا 6 صبح و نهار از ساعت12 تا 13 و شام از 18 تا 18:30مي باشد .

 

**************************************************************************************


 

 

 

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب