اورژانس بيمارستان امداد شهيد دكتر بهشتي تنها مركز تروماي شهرستان بوده كه بصورت شبانه روزي ارائه خدمات مي نمايد . دراين واحد جهت  بيماراني كه بصورت اورژانسي باصدمات سر و گردن ، شكم ، ارتوپدي ( شكستگي ها ) ، بريدگي ها وسوختگيها مراجعه مي كنند اقدامات اوليه انجام مي گيرد .سايربيماران اورژانسي مراجعه كننده ( قلب و عروق، داخلي ، زنان و زايمان ، اطفال و … ) پس از انجام اقدامات  اوليه بسته به  نوع بيماري به  بيمارستان تخصصي مورد نظر ( واسعي يا شهيدان مبيني ) اعزام مي شوند.بيماران مراجعه كننده به درمانگاه اورژانس يا بصورت سرپائي مداوا شده وترخيص مي گردندياپذيرش شده و دربخشها بستري مي شوند و يا اينكه امكان مداواي  بيماران در اين  مركزوجود نداشته و به مركز استان(مشهد) اعزام مي شوند .اورژانس داراي 5 تخت فعال و2 تخت اتاق اسكرينينگ و 2 تخت اتاق تریاژ-2تخت اتاق پانسمان و يك تخت معاينه در اتاق پزشك مي باشد همچنين داراي دو دستگاه الكتروشوك پيشرفته-دو دستگاه ونتیلاتور(ثابت و پرتابل)-دو دستگاه مانیتور ثابت -دو ترالي اورژانس مجهز-پالس اكسيمتر واتاق CPR مجزا ميباشد.

خدمات سرپائي ارائه شده در اورژانس عبارتند از :

1- ويزيت پزشك عمومي  2-  پانسمان ،  3- تعويض پانسمان ،  4- آتل بندي     5- بخيه

6- درمانگاه تخصصي  7-گچ گيري هاي ساده   8-تزريقات اورژانس  9 -پذيرش بيماران سوختگي(بيمار پس از پانسمان ترخيص يا جهت ادامه درمان فعلآ به مشهد اعزام ميشود)

*با توجه به راه افتادن بخش سوختگي بيمارستان واسعي در آذرماه 1391 بيماران به آن مركز ارجاع داده ميشوند.

توجه : تعويض پانسمان در تمامي ايام هفته از ساعت 7:30 صبح تا ساعت18 بجز روزهاي جمعه به دليل شستشو و فرمل گذاري ارائه خدمت به بيماران مي نمايد .

*بيماراني كه در اورژانس بخيه ميشوند پس از حدود ده روز(باتوجه به نظر پزشك اورژانس وپرستار اتاق پانسمان)بخيه ها كشيده ميشود.در صورتيكه بخيه توسط متخصص زده شود جهت كشيدن بخيه دستور كتبي متخصص مربوطه الزامي است.
خدمات بيماران بستري :
  
در صورتي كه  بيماران احتياج به  اقدامات  اورژانسي  داشته باشد  (سی تس اسکنCPR ، اکسیژن تراپی ، راديوگرافي عمل جراحي ) توسط  پزشكان و پرستاران بيمارستان  اقدامات لازم انجام مي گيرد .
و در ساير موارد پس از تشكيل پرونده و انجام اقدام اوليه لازم به بخش مربوطه فرستاده مي شود.
بيماران تصادفي
كليه بيماران تصادفي با ارايه كروكي يا برگه زرد 115 كه تصادف را تاييد نمايد در مراجعه اول خدمات سرپايي و بستري آنها رايگان ميباشد و در مراجعات بعدي مانند تعويض پانسمان و....هزينه طبق تعرفه هاي دولتي دريافت ميشود.

 

****************************************************************************

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب