کارکنان کتابخانه مرکزی

   

مسئول کتابخانه

نام و نام خانوادگی: حسین کوشا

رشته تحصیلی: کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

ایمیل: kousha6@gmail.com

شماره تماس: 8533

واحد اطلاع رسانی (پایگاه عرضه اطلاعات)

نام و نام خانوادگی: مریم کوهستانی

رشته تحصیلی: کارشناسی ادبیات انگلیسی

ایمیل:   mariakoohestani@gmail.com

شماره تماس: 8409

واحد سازماندهی  (فهرستنویسی منابع)

نام و نام خانوادگی: مهری سالاری

رشته تحصیلی: کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

ایمیل: mehrisalari88@gmail.com

شماره تماس: 8470

واحد مرجع  (امانت و گردش منابع)

نام و نام خانوادگی: سیما ثابتی مقدم

رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

ایمیل:

شماره تماس: 8458

  

واحد مرجع  (امانت و گردش منابع)

نام و نام خانوادگی: مرتضی رباط سرپوشی

رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

ایمیل: m.sarposhi1373@gmail.com

شماره تماس: 8458

 

 

 

 

آمار بازديد این صفحه:

4225

تاریخ آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨