مسئول دفتر

دفترمعاونت دانشجویی فرهنگی

 مسئول دفتر معاونت : علی رمضانی

 

   وظایف:

1- تنظیم برنامه ملاقاتها ، جلسات و کمیسیونها و مطلع ساختن مقامات یا افرادشرکت کننده در جلسه.

 2- ابلاغ دستورات صادره معاون محترم به اشخاص ذیربط و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها.

3- دریافت نامه ها ، اوراق و سایر مکاتبات رسیده و ثبت و انجام اقدامات لازم درخصوص ارجاع نگهداری و بایگانی آنها .

4- تهیه پیش نویس برخی نامه ها و گزارشات .

  5- راهنمایی و پاسخگویی مراجعین و فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگانی که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکانپذیراست .

  6- انجام سایر امور مربوط . 

 

تلفن دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی: 44264407-051

فاکس دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی: 44264408-051

سامانه پیام کوتاه: 30008415001160

آدرس دفتر:  سبزوار- جنب پلیس راه- ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی   کد پستی: 9613873136
لینک های مهم

سامانه ها