پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦
mail.medsab.ac.ir نقشه سایت تماس با ما ورود اعضا English
 

مسئول دفتر:                شهربانو وظيفه شناس

 

  

جهت ارتباط با اين اداره مي توانيد از طريق آدرس و شماره تلفن هاي ذيل در ساعات اداري اقدام فرماييد.

سبزوار: كيلومتر 5 جاده تهران- ساختمان شماره دو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني

معاونت آموزش      

صندوق پستی 319                                              کدپستی 9613873136      

تلفن:  057144446070   (داخلي 257)                      نمابر:  057144419570

 

 

 

 

درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه