سایت‌های مفید
معرفی اعضاء

                                 اعضای هیات رئیسه دانشگاه

 

دکتر علیر ضا مسلم    

  رئیس دانشگاه

 

تلفن : 44011004 -051

نمابر : 44230010 -051


 

  حجه الاسلام و المسلمین

         مهدوی نسب         

 مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم   رهبری دانشگاه 

           

44018469

 

 

علیرضا قائمی فرد

 معاون توسعه مدیریت و منابع

44011024 -051 

44011031

 


دکتر محمد نعمت شاهی              

    معاون درمان

  تلفن و نمابر :44011028

- 051

 


    دکتر محمدرضا شگرف نخعی           

    معاون آموزش

تلفن و نمابر : 44018440

 


 


    دکترفرشته قراط       

  معاون نحقیقات و فنآوری

تافن و نمابر : 44018319

 


          دکتر علی دلبری

    معاون فرهنگی و دانشجویی

تلفن : 44018414

 


 

 

دکتر ابوالقاسم ده نبی                 

  معاون غذا و دارو

تلفن و نمابر:  44011034

 


   دکتر مریم مسعودیفر

      معاون بهداشت

تافن :44645520   

نمابر : 44645136


 


 


   
   

 

منو اصلی