تست  
تمدید مهلت ثبت نام کارگاهها و تورهای علمی
از دانشجویان علاقه مند به شرکت در کارگاه ها و تورهای علمی خواهشمندیم هرچه سریع تر جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایید.
 


سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319                                 کد پستی: 9617913114- 9617913112

تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: www.medsab.ac.ir