تست  
تمدید مهلت ثبت نام کارگاهها و تورهای علمی
از دانشجویان علاقه مند به شرکت در کارگاه ها و تورهای علمی خواهشمندیم هرچه سریع تر جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایید.