پنج شنبه ٠٣ خرداد ١٣٩٧
آزمایشگاه ایمنی و ارگونومی

کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی ایمنی و آرگونومی

کارگاه های ایمنی و ارگونومی دانشکده بهداشت داتشگاه علوم پزشکی تحت نظر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای فعالیت  نموده و شامل تجهیزات تخصصی ایمنی و حفاظت فردی شامل انواع وسایل امداد و نجات ، لباس های اطفاع حریق،لباس های کارگاه مواد شیمیایی ، سیلندهای هوای تازه و ... . در راستای حفاظت شاغلین در گروه های مختلف صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدماتی و همچنین تجهیزات تخصصی ارگونومی شامل ست ارگونومی – ست آنتروپومتری و ست تست new York  - دار قالی بافی ارگونومی و... در جهت تربیت متخصصین مهندسین بهداشت حرفه ای با تئجه به واحد های اختصاصی مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 

 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir