شنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٧
معرفی کارشناسان مجموعه آزمایشگاهی دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگی : مهندس حمیدرضا کریمی ثانی

سمت:  مدیر مجموعه آزمابشگاهی دانشکده بهداشت

آدرس پست الکترونیک: hamidrezakarimisani@yahoo.com

 

 

نام و نام خانوادگی: مهندس طاهره وزیری نژاد

سمت: کارشناس آزمایشگاه مواد زائد جامد،میکروبیولوژی محیط

آدرس پست الکترونیک: tamiri31@yahoo.com

 

 

 نام و نام خانوادگی: مهندس الهام الهامی راد

سمت : کارشناس آرمایشگاه آلودگی هوا ، هیدرولیک

آدرس پست الکترونیک:elhamelhamirad@yahoo.com

 

 

 نام و نام خانوادگی: مهندس زهرا کوثری

سمت : کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی

آدرس پست الکترونیک: zahrakowsary@yahoo.com

 

 

 نام و نام خانوادگی: مهندس فهیمه رازقندی

سمت : کارشناس آزمایشگاه های شیمی

آدرس پست الکترونیک: f-razghandi@yahoo.com

 

شماره تماس : 44419622 ،  44419570 ،  44446070       (داخلی 3113)

 


 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir