شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٩
اعضای هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی

اعضاء هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی

 


رویا اکبرزادهدکتر سید مهدی زرگریان

اسماعیل رستمی

 

دکتر سید مهدی زرگریان

دکتر کاظم عباس زاده گودرزی


دکتر سید مهدی زرگریان

عادل نعیمی
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir