منو اصلی
لینکهای مفید

لینک کلیپ های آموزشی در مورد اچ آی وی/ایدز:

http://hivsti.com/2758-2/

 لینک شبکه رسمی اطلاع رسانی ایدز و بیماری های آمیزشی:

http://hivsti.com/

   دانلود : 10مواد_محرک_و_ایدز.pdf           حجم فایل 1627 KB
   دانلود : 9خانواده_و_نقش_آن_در_پیشگیری_از_ایدز.pdf           حجم فایل 1181 KB
   دانلود : 11مواد_مخدر_و_ایدز.pdf           حجم فایل 1866 KB
   دانلود : 8پیشگیری_از_انتقال_ایدز_از_مادر_به_فرزند.pdf           حجم فایل 1446 KB
   دانلود : 6انگ_و_تبیض_نسبت_به_مبتلایان_به_ایدز.pdf           حجم فایل 1231 KB
   دانلود : 3راهنمای_مربیان_آموزش_دانشجویان.pdf           حجم فایل 6742 KB
   دانلود : 0اچ_آی_وی_ویژه_دانشجویان.pdf           حجم فایل 2646 KB
   دانلود : 2راهنمای_مربیان_اموزش_جمعیت_عمومی.pdf           حجم فایل 7042 KB
   دانلود : 7مراکز_مشاوره_بیماریهای_رفتاری.pdf           حجم فایل 533 KB
   دانلود : اچ_ای_وی_و_باورهای_نادرست.pdf           حجم فایل 1097 KB