لیست کارگاه های 1398

کارگاه جستجوی الکترونیکی منابع اطلاعاتی

مدرس: حسین کوشا

تاریخ برگزاری: 98/09/12

محتوای آموزشی: محتوا

گروه هدف: اعضای هیات علمی و بالینی، دانشجویان و پژوهشگران

محل برگزاری: سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی واسعی

لیست شرکت کنندگان: لیست

کارگاه ترجمان دانش

مدرس: دکتر امید غلامی

تاریخ برگزاری: 98/09/11

محتوای آموزشی: محتوا

گروه هدف: اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران

محل برگزاری: سالن سیادتی پردیس

لیست شرکت کنندگان: لیست

کارگاه جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی Web of science ،scopus ،science direct

مدرس: خانم دکتر فیض آبادی

تاریخ برگزاری: 98/06/23

محتوای آموزشی: محتوا

گروه هدف: اعضای هیات علمی و پژوهشگران

محل برگزاری: سالن آموزش پردیس

لیست شرکت کنندگان:  لیست

آموزش نرم افزار آذرسا (پروفایل اعضا، امانت)

مدرس: احسان امینی

تاریخ برگزاری: 98/06/11

محتوای آموزشی: محتوا

گروه هدف: کتابداران

محل برگزاری: کتابخانه مرکزی

لیست شرکت کنندگان: لیست

آموزش نرم افزار آذرسا (آماده سازی، منابع دیجیتال، جستجو(

مدرس: احسان امینی

تاریخ برگزاری:  98/06/10

محتوای آموزشی:  محتوا

گروه هدف: کتابدارن

محل برگزاری: سالن آموزش پردیس

لیست شرکت کنندگان: لیست 

آموزش نرم افزار آذرسا (سازماندهی، درج موجودی، ورودی و خروجی)

مدرس: احسان امینی

تاریخ برگزاری: 98/06/09

محتوای آموزشی:  محتوا

گروه هدف: کتابداران

محل برگزاری: سالن آموزش پردیس

لیست شرکت کنندگان: لیست

آشنایی با پایگاه Clinicalkey & UpToDate

مدرس: حسین کوشا

تاریخ برگزاری: 98/02/05

محتوای آموزشی: محتوا

گروه هدف: دانشجویان و پژوهشگران

محل برگزاری: سایت کتابخانه

لیست شرکت کنندگان: لیست

کارگاه جستجوی منابع علمی

مدرس: حسین کوشا

تاریخ برگزاری: 98/02/02

محتوای آموزشی: محتوا

گروه هدف: دانشجویان و پژوهشگران

محل برگزاری: سالن آموزش پردیس

لیست شرکت کنندگان: لیست

 

 

آمار بازديد این صفحه:

57

تاریخ آخرین بروزرسانی:
پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨